Διδακτορική διατριβή

Θέμα
“Χρηστική και συμβολική κεραμική της Νεολιθικής στην κεντρική Ελλάδα (σπήλαιο Κύκλωπα Γιούρων). Τυπολογική, τεχνολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση.”
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2005.
Επιβλέπων
Καθ. Αθ. Παπαδόπουλος
Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής
Καθ. Α. Σάμψων
Καθ. Κ. Κωτσάκης
Αναπλ. καθ. Ι. Πετρόχειλος
Επίκ. καθ. Σ. Κοντορλή
Επίκ. καθ. Γ. Φωτιάδης
Επίκ. καθ. Γ. Λώλος
Ημερομηνία υποστήριξης
21 Απριλίου 2005
Βαθμός
“Άριστα”
Ημερομηνία ορκωμοσίας
14 Ιουνίου 2005
Η έγκριση της διατριβής από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν υποδηλώνει ότι το Τμήμα αποδέχεται αναγκαστικά τις γνώμες του συγγραφέα.