Λίγα λόγια για μένα

Είμαι προϊστορική αρχαιολόγος και ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη Νεολιθική εποχή. Τα ενδιαφέροντά μου περιστρέφονται γύρω από τις πρακτικές δραστηριότητες, τεχνολογικές παραδόσεις, επαφές, τη μορφή της προϊστορικής κοινωνίας και τα συμβολικά και τελετουργικά της χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρομαι, επίσης, για τις αλλαγές που σταδιακά οδήγησαν από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού.

Δραστηριοποιούμαι στην έρευνα πεδίου και στη μελέτη κεραμικής. Εργάζομαι στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Είμαι μέλος διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν προϊστορικούς οικισμούς και σπήλαια. Δίδαξα Προϊστορική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι Νεολιθικές θέσεις με τις οποίες έχω ασχοληθεί περιλαμβάνουν το σπήλαιο Κύκλωπα στις Βόρειες Σποράδες, το σπήλαιο Θεόπετρας στη Θεσσαλία, τα σπήλαια της παράκτιας Μάνης μεταξύ των οποίων και το σπήλαιο Αλεπότρυπας, τον οικισμό της Κουτρουλού Μαγούλας στη Θεσσαλία, τους οικισμούς της βόρειας Αττικής. Έχω επίσης μελετήσει την Εποχή του Χαλκού στην ακρόπολη των Κουκουναριών στην Πάρο και τον οικισμό της Ελίκης στην Αχαΐα. Πρόσφατα ασχολούμαι συστηματικά με την καταγραφή και χρήση των σπηλαίων στην Αιτωλοακαρνανία και γενικότερα με την λατρευτική χρήση των σπηλαίων στην προϊστορία.