Επιμέλειες εκδόσεων

2009

Β. Βασιλοπούλου & Σ. Kατσαρού-Tζεβελέκη (επιμ.). Από τα Μεσόγεια στον Αργοσαρωνικό. Β’ Eφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα, 18-20 Δεκεμβρίου 2003). Υπουργείο Πολιτισμού-Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Σελίδες: 620

2008

D. Katsonopoulou, I. Petropoulos & S. Katsarou (επιμ.). Archilochos and His Age. Paros II: Second International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades (Paroikia, Paros, October 7-9, 2005). Athens. The Paros and Cyclades Institute of Archaeology.

Σελίδες: 485

2001, 2η έκδοση 2010

D. U. Schilardi & D. Katsonopoulou σε συνεργασία με S. Katsarou και C. Brenner (επιμ.). Παρία Λίθος. Λατομεία, μάρμαρο και εργαστήρια γλυπτικής της Πάρου. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (Παροικία, Πάρος, 2-5 Οκτωβρίου 1997), Πάρος. Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων 1.

Σελίδες: 670

Λεύκωμα, 2010

Σ. Κατσαρού-Τζεβελέκη (επιμ.), Τα γειτονόπουλα της Ακρόπολης: “Τα γλυπτά μας έχουν πατρίδα…”. Αθήνα. Τρίγλωσση έκδοση. Σύλλογος Γονέων 70ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών σε συνεργασία με Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.

Εκτύπωση: Φωτόλιο & Typicon.
Σελίδες: 136