Η νεολιθική κεραμική από πρόσφατη ανασκαφή στο σπήλαιο Φράγθχι Αργολίδας

Τα πρόσφατα κεραμικά ευρήματα από το σπήλαιο Φράγθχι, που προέρχονται από την ανάδειξη του χώρου στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ, περιλαμβάνουν ένα μικρό δείγμα όλων των κατηγοριών κεραμικής που είναι γνωστές από τις μνημειώδεις δημοσιεύσεις των αμερικανικών ανασκαφών στο σπήλαιο, με έμφαση στην περίοδο από την 6η έως την 4η χιλιετία π.Χ. Το υλικό που μελέτησα περιλαμβάνει ερυθρή διακόσμηση της Μέσης Νεολιθικής, Urfirnis άβαφη και διακοσμημένη κεραμική της Μέσης και Νεότερης Νεολιθικής, μονόχρωμα χονδροειδή και στιλβωμένα σκεύη της Νεότερης και Τελικής Νεολιθικής.

Παρότι το υλικό προέρχεται από διάφορα σημεία του σπηλαίου και του εξωτερικού χώρου, τεκμηριώνει αφενός ότι όλη η έκταση εντός και εκτός του ήταν κατειλημμένη από εγκαταστάσεις ήδη από την 6η χιλιετία π.Χ. Αφετέρου ότι οι κεραμείς του σπηλαίου είναι εξειδικευμένοι στην όπτηση κεραμικής σε ψηλές θερμοκρασίες και με τη χρήση πρώτων υλών που εξασφαλίζουν στιλπνότητα στο δοχείο χωρίς αναγκαστικά την εφαρμογή μηχανικής λείανσης, και παράγουν τεράστιες ποσότητες αυτών των δοχείων σε ποικίλες παραλλαγές έως το ύστερο τμήμα της 6ης χιλιετίας π.Χ.

Πλαίσιο

Ανασκαφή της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-13.