Θέση εργασίας

 • Σήμερα2007

  Προϊστορική Αρχαιολόγος

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας
  Αρχαιολογική Υπηρεσία, Υπουργείο Πολιτισμού

  Αρδηττού 34β, 11636 Αθήνα

Εργασία και ακαδημαϊκές θέσεις

Επαγγελματική εξέλιξη

 • Σήμερα2007

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας

  Αρχαιολογική Υπηρεσία, Υπουργείο Πολιτισμού

 • 20062006

  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής Κληρονομιάς

  Αρχαιολογική Υπηρεσία, Υπουργείο Πολιτισμού

 • 20062004

  Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αττικής)

  Αρχαιολογική Υπηρεσία, Υπουργείο Πολιτισμού

 • 20022001

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας

  Αρχαιολογική Υπηρεσία, Υπουργείο Πολιτισμού

 • 19971994

  ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Κυκλάδων)

  Αρχαιολογική Υπηρεσία, Υπουργείο Πολιτισμού

 • 19931991

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας

  Αρχαιολογική Υπηρεσία, Υπουργείο Πολιτισμού

Ακαδημαϊκές θέσεις

 • 20112005

  Λέκτορας (επί συμβάσει)

  Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος

 • 20022000

  Συνεργάτης έρευνας

  Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος

Επιστημονικό έργο

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

 • Κεραμική Νεολιθικής (τυπολογία, πολιτισμικές ταυτότητες, τεχνικές κατασκευής, χρήσεις, συμβολισμός, ιδεολογία)
 • Συγκριτικές μεταβολές της Νεολιθικής κεραμικής σε σχέση με την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (τυποποίηση, εξειδίκευση)
 • Σπήλαια και η χρήση τους στη Νεολιθική
 • Το δρον άτομο στην προϊστορία και η νοηματοδότηση της προϊστορίας στο παρόν

Εμπειρία ανασκαφής πεδίου και καταγραφών

 • 20032003

  Σταυρός Ιθάκης

  Ανασκαφή Mυκηναϊκής και Eλληνιστικής ακρόπολης

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Αναπλ. Καθ. Λ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου

 • 20002000

  Σταυρός Ιθάκης

  Ανασκαφή Mυκηναϊκής και Eλληνιστικής ακρόπολης

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Αναπλ. Καθ. Λ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου

 • 19991999

  Κηφισιά Αττικής

  Σωστική ανασκαφή σε Aρχαϊκό-Kλασικό νεκροταφείο

  Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αττικής)
  Καθ. Δ. Σκιλάρντι

 • 19981998

  ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Σπήλαιο Hayonim Ισραήλ

  Ανασκαφή Παλαιολιθικής και Νατούφιας θέσης

  Πανεπιστήμιο Harvard
  Καθ. Ο. Bar-Yosef

 • 19981994

  Σπήλαιο Σαρακηνού Κωπαΐδας

  Ανασκαφή θέσης της Παλαιολιθικής, Νεολιθικής και της Χαλκοκρατίας και επιφανειακές έρευνες

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  Καθ. Α. Σάμψων

 • 19971994

  Φτελιά Μυκόνου

  Ανασκαφή Νεολιθικού οικισμού και επιφανειακές έρευνες

  ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Κυκλάδων)
  Καθ. Α. Σάμψων

 • 19941992

  Σπήλαιο Κύκλωπα Γιούρων

  Ανασκαφή Μεσολιθικής-Νεολιθικής θέσης και επιφανειακές έρευνες

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  Καθ. Α. Σάμψων

 • 19951992

  Σπήλαιο Λιμνών Αχαΐας

  Ανασκαφή Νεολιθικής και Πρωτοχαλκής θέσης και επιφανειακές έρευνες

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  Καθ. A. Σάμψων

 • 19931993

  Καμενίτσα Αχαΐας

  Επιφανειακές έρευνες

  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & ΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αχαΐας)

 • 19931993

  Πόρος Κεφαλλονιάς

  Επιφανειακές έρευνες για Παλαιολιθικές θέσεις

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  Ε. Αδάμ & Ε. Κοτζαμποπούλου

 • 19941991

  Μάνη Λακωνίας

  Επιφανειακές έρευνες για Παλαιολιθικές θέσεις

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

 • 19991991

  Γυαλί Νισύρου

  Ανασκαφή Νεολιθικού οικισμού, γεωφυσικές διασκοπήσεις, επιφανειακές έρευνες και εθνοαρχαιολογία

  Υπουργείο Πολιτισμού
  Καθ. A. Σάμψων

 • 19911991

  Σπήλαιο Νέστορος Πύλου

  Καταγραφή κεραμικής προϊστορικών και ιστορικών χρόνων

  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Καθ. Γ. Κορρές & Α. Σάμψων

 • 19911991

  Σπήλαιο Σκοτεινής Ευβοίας

  Καταγραφή αρχαιοζωολογικού υλικού

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  Ε. Κοτζαμποπούλου & Κ. Τρανταλίδου

 • 19911991

  Kαλογερόβρυση Ευβοίας

  Ανασκαφή οικισμού της Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού και επιφανειακές έρευνες

  ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ευβοίας)
  Καθ. Α. Σάμψων

 • 19911989

  Σπήλαιο Σκοτεινής Ευβοίας

  Ανασκαφή Νεολιθικής θέσης και επιφανειακές έρευνες

  ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ευβοίας) & Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  Καθ. Α. Σάμψων

Μέλος επιστημονικών εταιρειών

 • Σήμερα2010

  Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αρχαιολόγων «Ηώς»

 • Σήμερα1999

  Μέλος της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

 • Σήμερα1998

  Μέλος του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων

  Γεν. Γραμματέας του Ινστιτούτου κατά τα έτη 2005-6 και από το 2011 και εξής