Νεολιθική κεραμική στην: Κουβελέικη σπηλιά, Νεμέα, Τιρυνθα, Τιθορέα

Κατά τη Νεολιθική, τα κεραμικά σκεύη που χρησιμοποιούνταν στη Β’ Κουβελέικη σπηλιά στη Λακωνία περιλάμβαναν κυρίως χονδροειδή αγγεία. Αρκετά ήταν αποθηκευτικά και μαγειρικά, αλλά τα περισσότερα προέρχονταν από φιάλες που εξυπηρετούσαν συνδυασμένες χρήσεις προετοιμασίας και κατανάλωσης του φαγητού. Συνήθως ήταν κατασκευασμένα με απλή επίχριση και στίλβωση και ψημένα σε σκούρες αποχρώσεις του καστανού και του μαύρου. Κάποια ήταν διακοσμημένα με ανάγλυφες ταινίες και αποφύσεις. Δείχνουν την εντατική χρήση του σπηλαίου για οικιακές δραστηριότητες, γνωστό φαινόμενο σε πολλά σπήλαια την ίδια περίοδο.

1999-2001

Α. Καζνέση & Σ. Κατσαρού, Η νεολιθική κεραμική από την B’ Κουβελέικη σπηλιά Αλεποχωρίου Λακωνίας, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 32-34 (έκδ. 2003), σσ. 27-36.