Η Νεολιθική κεραμική από τη Β' Κουβελέικη σπηλιά στη Λακωνία

Η συλλογή νεολιθικής κεραμικής που μελετήσαμε από τη Β’ Κουβελέικη περιλαμβάνει πλήθος θραυσμάτων, κυρίως χονδροειδών αγγείων. Ανάμεσά τους αρκετά ανήκουν σε πιθάρια αποθήκευσης, μαγειρικά σκεύη, ωστόσο, ίσως τα περισσότερα, προέρχονται από φιάλες με ανοιχτά τοιχώματα που θα προορίζονταν για το σερβίρισμα και την προετοιμασία του φαγητού. Η ποιότητα της κεραμικής καθορίζεται από την οικιακή και πολύ χρηστική της εικόνα, καθώς δεν περιλαμβάνει σκεύη με παραλλαγές χρωματισμών που θα τεκμηρίωναν ότι οι κεραμείς είχαν κάνει ιδιαίτερες τεχνικές προσπάθειες, ούτε βέβαια ζωγραφισμένα κοσμήματα που θα δημιουργούνταν από την επεξεργασία της επιφάνειας με λεπτότερα μείγματα πηλών. Πέραν των διαφόρων διαβαθμίσεων στιλπνότητας και του ανάγλυφου αποτελέσματος που δημιουργούν οι επίθετες ζώνες και αποφύσεις, η κεραμική από το σπήλαιο αυτό περιορίζεται σε “μονότονο” χαρακτήρα.

Καθώς η παρατήρηση αυτή ταιριάζει και στα σύγχρονα σύνολα κεραμικής που χρησιμοποιούνται και σε άλλα σπήλαια, όπως και σε οικισμούς αυτήν την περίοδο, η Β’ Κουβελέικη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου: δεν είναι απαραίτητο ότι οι κεραμείς και οι χρήστες αδιαφορούν για την καλαισθησία ή αγνοούν τις τεχνικές της. Η αβαφής και μονόχρωμη εικόνα της κεραμικής ενδεχομένως αποτελεί την καθιερωμένη για την εποχή αισθητική τάση, η οποία είναι πλαισιωμένη με κοινωνικές αξίες ως τέτοια και δεν αποτελεί απαραίτητα αναγκαιότητα που επιβάλλεται από υποχρεώσεις συντήρησης των τροφίμων, χρηστικότητας και αυστηρού βιοπορισμού.

Πλαίσιο

Έρευνα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας υπό τη διεύθυνση των Χ. Κονταξή και Ε. Στραβοπόδη.

Το υλικό μελετήθηκε κυρίως από την Α. Καζνέση.

Διαβάστε περισσότερα

1999-2001

Α. Καζνέση & Σ. Κατσαρού, Η νεολιθική κεραμική από την B’ Κουβελέικη σπηλιά Αλεποχωρίου Λακωνίας, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 32-34 (έκδ. 2003), σσ. 27-36.