Συνέδρια

2013

6ο Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Πολιτισμικές επιρροές στην έκφραση των τεχνικών δεξιοτήτων στη Μεσόγειο, Ηράκλειο, Κρήτη, 16-18 Μαΐου 2013 (Οργανωτής: Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία).

Θέμα: D. Katsonopoulou, I. Iliopoulos, S. Katsarou & V. Xanthopoulou, Craftsmanship of big storage pithoi from the Early Helladic settlement of Helike, Achaia.

2011

Παιδεία και Αρχαιολογία 2, Δελφοί, 15 Μαρτίου 2011 (Οργανωτές: Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΥΠΠΟΤ & Ι’ ΕΠΚΑ Δελφών)

Παρουσίαση έκθεσης: Σ. Κατσαρού-Τζεβελέκη, ‘Τα γλυπτά μας έχουν πατρίδα…’. Τα ‘γειτονόπουλα της Ακρόπολης’ ζωγραφίζουν για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

2010

Δέκα χρόνια αρχαιολογικών ερευνών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2000-2010, Ρόδος, 3 Νοεμβρίου 2010 (Οργανωτής: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Θέμα: Σ. Κατσαρού, Ενότητα και ετερoγένεια. Η προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου ως ακαδημαϊκό αντικείμενο.

2010

Δέκα χρόνια αρχαιολογικών ερευνών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2000-2010, Ρόδος, 3 Νοεμβρίου 2010 (Οργανωτής: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Θέμα: Σ. Κατσαρού, O νεολιθικός οικισμός της Φτελιάς Μυκόνου.

2011, υπό έκδοση

Archaeological Research αnd New Technologies ARCH_RNT, 2nd Symposium, Καλαμάτα, 21-23 Οκτωβρίου 2010 (Οργανωτής: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

Θέμα: S. Katsarou, N. Katsonopoulou, I. Iliopoulos, P. Tsolis-Katagas & V. Xanthopoulou, Ceramic technology of houseware and storage pithoi in the Early Helladic settlement of ancient Helike, Achaia, Greece.

2011

Δ΄ Τοπικόν Μεσσηνιακόν Συνέδριον, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα (Οργανωτής: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών).

Θέμα: Γ. Κορρές, Α. Σάμψων & Σ. Κατσαρού, Το σπήλαιο Νέστορος στη Βοϊδοκοιλιά Πύλου. Σύνθεση επί της ιστορίας της έρευνας και της ερμηνείας του σπηλαίου.

2011

5o Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Θήβα, 14-19 Σεπτεμβρίου 2005 (Οργανωτής: Εταιρεία Βοιωτικών Μελετών).

Θέμα: Α. Σάμψων & Σ. Κατσαρού, Το συμβολικό στοιχείο στη χρήση του Σπηλαίου Σαρακηνού στην Κωπαΐδα κατά τη Μέση και Νεότερη Νεολιθική.

2005

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο Β’ Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων “O Αρχίλοχος και η Εποχή του”, Πάρος, 7-9 Οκτωβρίου 2005 (Οργανωτές: Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, Δήμος Πάρου & Πολιτιστικός Σύλλογος “Αρχίλοχος”).

2003

3ο Συμπόσιο Αρχαιολογίας, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Σπηλαίων, Αθήνα, 17-19 Οκτωβρίου 2003 (Οργανωτές: Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία & Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος).

Θέμα: Σ. Κατσαρού & Α. Σάμψων, Σπήλαιο Κύκλωπα Γιούρων: Δύσκολη αποστολή με εντυπωσιακά ευρήματα.

1996

Η αρχαιολογική έρευνα στις Βόρειες Σποράδες, Αλόννησος, 12-13 Οκτωβρίου 1996 (Οργανωτές: Εταιρεία Πεπαρηθιακών Μελετών & Δήμος Αλοννήσου).

Θέμα: Σ. Κατσαρού, Η κεραμεική με ερυθρά κοσμήματα από τα στρώματα της Μέσης Νεολιθικής του σπηλαίου του Κύκλωπα.

1992

Άνθρωπος και Σπηλαιοπεριβάλλον. Α’ Πανελλήνιο Σπηλαιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 26-29 Νοεμβρίου 1992 (Οργανωτές: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας & Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος).

Θέμα: A. Σάμψων & Σ. Κατσαρού, Ανασκαφή στο σπήλαιο Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων κατά το έτος 1992.